فروشگاه اینترنتی بازار کویتی

درباره ما

هدف ما فراهم کردن بستر مناسب جهت خرید و فروش اجناس خارجی با کیفیت تایید شده و درجه یک به صورت مستقیم از کسبه و بازاریان، و مغازداران بندر دیلم در بستری امن و مطمئن به صورت اینترنتی،برای رونق هر بیشتر بازار فروش تجار، و راحتی و صرفه جویی در وقت هزینه های مشتریان ب وسیله ایجاد بستری مناسب خرید در طول بیست و چهارساعت شبانه روز و تمام فصل های گرم و سرد سال با پشتیبانی مناسب میباشد.